Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο της πρόσκλησης.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση, με το πρόγραμμα και τις σχετικές πληροφορίες.