Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2018-19.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις Εκπαιδευτικών από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών / Ε.Ε.Ε.Ε.Κ / Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-2019.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) σχολικού έτους 2018-2019.