Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο ανακοίνωσης ? πρόσκλησης ενδιαφέροντος απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας  στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο αίτησης απόσπασης.