Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνει τους Οριστικούς Πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς της για το σχ.έτος 2018-19, όπως διαμορφώθηκαν μετά τη λήξη προθεσμίας των ενστάσεων.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60 ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ79,01.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ86.