Δείτε ΕΔΩ την απόφαση για τις αποσπάσεις σε ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2016-2017.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση για τις αποσπάσεις σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών / Ε.Ε.Ε.Ε.Κ / Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2016-2017.