Δείτε ΕΔΩ το χρονοδιάγραμμα εργασιών ΠΥΣΠΕ Λάρισας σχετικά με τις  διαδικασίες :

  • ρύθμισης των οργανικών υπεραριθμιών
  • δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης - βελτίωσης θέσης