Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις.

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019.