Δείτε ΕΔΩ την απόφαση τροποποίησης τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ90.01 (ΕΝΙΑΙΟΣ).

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση τροποποίησης τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες ΣΜΕΑΕ ή/και τμήματα ένταξης (ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ).

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση τροποποίησης τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60 - Νηπιαγωγών (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ).