Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Πέμπτη 4/3/2021, δεν θα υλοποιηθεί εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της ΔΠΕ Λάρισας.

ΔΠΕ Λάρισας