Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή του Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση σεισμού. Μαθητές και εκπαιδευτικοί σήμερα δεν θα μπουν για κανένα λόγο στις σχολικές μονάδες. Μεριμνήστε για την ασφαλή απομάκρυνση των μαθητών(συνοδεία γονέων και κηδεμόνων) και εκπαιδευτικών από τις σχολικές μονάδες.

Για τις επόμενες ενέργειες θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

ΔΠΕ Λάρισας.