Προς ενημέρωση των εκπ/κών κλάδων  ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ06 Αγγλικών και ΠΕ16 Μουσικής που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας καθώς κι όσων έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΠΕ ή ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ, σας κοινοποιούμε τους πίνακες με τα μόρια όσων εκπ/κών των παραπάνω ειδικοτήτων ζητούν τοποθέτηση ή απόσπαση για το διδακτικό έτος 2015-2016.

      Ενστάσεις θα γίνουν δεκτές μόνο την Τρίτη 15/9/2015 από 09.00 π.μ. μέχρι και 14.00 μ.μ. στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Λάρισας.

      Παρακαλούμε για τον προσεκτικό έλεγχο των μορίων σας, ώστε το ΠΥΣΠΕ Λάρισας να ολοκληρώσει τη διαδικασία των αποσπάσεων-τοποθετήσεων το συντομότερο.

  Οι Διευθυντές-ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς των κλάδων  ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής,  ΠΕ06 Αγγλικών και ΠΕ16 Μουσικής του σχολείου τους.

 Δείτε τον πίνακα με τα μόρια των Εκπ/κών ΠΕ11 ΕΔΩ

 Δείτε τον πίνακα με τα μόρια των Εκπ/κών ΠΕ06 ΕΔΩ

 Δείτε τον πίνακα με τα μόρια των Εκπ/κών ΠΕ16 ΕΔΩ

 Δείτε τον πίνακα με τα μόρια των αποσπασμένων εκπ/κών και των εκπ/κών που ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ κλάδων ΠΕ11, ΠΕ06 & ΠΕ16  ΕΔΩ