ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΩΝ

 ΚΑΙ ΠΕ16-ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 KAI ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

         Μετά και τις νεότερες οδηγίες του ΥΠΟΠΑΙΘ σύμφωνα με το με αριθμ. 137644/Ε1/03-9-2015 έγγραφό του  «Οδηγίες για τη διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις», μεταξύ άλλων αναφέρονται «?.Για το τρέχον έτος οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 που είχαν μεταταχτεί με τη διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων, όσοι μετατέθηκαν κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων του τρέχοντος έτους καθώς και όσων εκκρεμεί η αίτηση μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτίωση θέσης), θα τοποθετηθούν σε προσωρινή θέση για το τρέχον έτος. Θα ακολουθήσει εγκύκλιος για τη διαδικασία κατανομής των οργανικών θέσεων μέχρι τέλους του έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (Α? 71 )?».

 

Κατόπιν τούτου ανακαλείται όλη η διαδικασία δηλώσεων σχολικών μονάδων για οριστική τοποθέτηση και βελτίωση θέσης για το τρέχον σχολικό έτος.

 

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί αυτών των κλάδων που :

 

 • βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας (συμπεριλαμβανομένων και των νεομετατιθέμενων),

 • ζητούν απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ Λάρισας,

 • δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στη σχολική μονάδα οργανικής τους θέσης,

 • αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας από άλλα ΠΥΣΠΕ,

  να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης ή αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ ή αίτηση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου, σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2015-2016, τα οποία θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες, προσκομίζοντας τα απαραίτητα πρόσφατα δικαιολογητικά (συνυπηρέτηση, εντοπιότητα, οικογενειακή κατάσταση, κλπ.) προκειμένου να γίνει η μοριοδότησή τους.

       Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά  από την Τρίτη 08/9/2015 έως και την Πέμπτη 10/9/2015 και ώρα 14.00.

          Παρακαλούνται οι Διευθυντές όλων των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ11, ΠΕ06, ΠΕ16  της σχολικής τους μονάδας.

   

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης από Μετάθεση - Διάθεση ΕΔΩ

Αίτηση Απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ ΕΔΩ

Αίτηση-Δήλωση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου ΕΔΩ

Αίτηση τοποθέτησης αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΠΕ ΕΔΩ