Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις Διευθυντών στις Σχ. Μονάδες αρμοδιότητας Π.Ε. Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις προσωρινών Διευθυντών στις Σχ. Μονάδες αρμοδιότητας Π.Ε. Λάρισας.