Οι αναφορές ανάληψης των νέων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των  Σχολικών Μονάδων θα γίνουν μετά την κύρωση των πινάκων από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε μην αποστέλλετε τις αναφορές ανάληψης και παρακαλούμε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.