Δείτε ΕΔΩ την απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-ΠΕ05 Γενικής Αγωγής.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Προσχολικής Αγωγής.