- ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -

Η Διεύθυνση ΠΕ Λάρισας σας ενημερώνει ότι για τη Δευτέρα 1/3/2021, η ώρα έναρξης λειτουργίας της Υπηρεσίας θα γίνει στις 8:30 πμ, για λόγους απολύμανσης του χώρου.