Καλούμε τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη Δ/νση ΠΕ Λάρισας στη ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΕ08, ΠΕ91 και ΠΕ07, να προβούν σε δήλωση τοποθέτησης

το αργότερο έως Τετάρτη 23/9/2020 και ώρα 15:00 μ.μ., σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ06, ΠΕ60 και ΠΕ79 να προσέλθουν στη Διεύθυνση.

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο της ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ για τους ΠΕ08, ΠΕ91 και ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τα πακέτα των Σχ. Μονάδων για τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ΠΕ07.

1. Δηλώστε ΕΔΩ τις προτιμήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ91 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

2. Δηλώστε ΕΔΩ τις προτιμήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

3. Δηλώστε ΕΔΩ τις προτιμήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ07 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - Μειωμένου ωραρίου.