Ενημερώνονται οι Διευθυντές -  Προϊστάμενοι των Σχολικών μονάδων που θα λειτουργήσουν την Τρίτη 17/1/2017, ότι η προσέλευση των μαθητών θα γίνει έως τις 9:00 πμ.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με τις Σχολικές μονάδες που θα παραμείνουν κλειστές, άυριο ημέρα Τρίτη, λόγω σοβαρών προβλημάτων στη λειτουργία τους.