Από τη Δευτέρα 7/1/2019 και από 10.00π.μ έως τις 14.00μ.μ. θα μοιραστεί αλάτι από το Δήμο Λαρισαίων σε όσα σχολεία δεν έχουν.

Η παράδοση και η παραλαβή θα γίνει ενυπόγραφα. Παρακαλούνται οι Δ/ντες να ορίσουν άτομο που θα παραλάβει το αλάτι.

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση αφορά τα Δημοτικά σχολεία και Νηπιαγωγεία του Δήμου Λαρισαίων.