Η Διεύθυνση ΠΕ Λάρισας σας ενημερώνει ότι σε εφαρμογή της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ.21190/13/11/2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα "Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού", η δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που η συναλλαγή δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail, fax).