Ενημέρωση για την δυνατότητα έκδοσης και αποστολής Υπεύθυνων Δηλώσεων παραίτησης ή/και ανάκλησης αυτής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Με αφορμή περιπτώσεις εκπαιδευτικών που ενδιαφέρθηκαν για έκδοση και αποστολή  Υπεύθυνης Δήλωσης παραίτησης ή/και ανάκλησης αυτής μέσω της GOV.GR  (ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ) σας ενημερώνουμε, ότι οι δυνατότητες λειτουργίας της για την έκδοση και αποστολή των αντίστοιχων Υπεύθυνων Δηλώσεων στην Υπηρεσία μας, περιγράφονται στην σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: Ω7ΖΨ46ΜΤΛΠ-ΡΥΦ) και απο την οποία προκύπτει ότι,  ο συγκεκριμένος κάθε φορά χρήστης θα είναι αυτός που θα προβαίνει στις ενέργειες αποστολής, ενώ το ίδιο το σύστημα της GOV δεν ενεργεί αυτόματα την αποστολή των Δηλώσεων με μόνη την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των στοιχείων σε αυτές.

Επιπλέον, όπως προκύπτει απο τη σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα μας, οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που αναλαμβάνουν οι ίδιοι την υποχρέωση για την αποστολή των αντίστοιχων Υπεύθυνων Δηλώσεων στην Υπηρεσία μας.

Ενημέρωση για τυχόν ζημίες ή βλάβες στις υποδομές των σχολικών μονάδων.

Κατόπιν των ελέγχων των τεχνικών Υπηρεσιών στις σχολικές μονάδες στους κατά τόπους Δήμους, παρακαλούνται οι Διευθυντές - Προϊστάμενοι να μας ενημερώσουν εγγράφως για την κατάσταση της σχολικής μονάδας, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί ζημίες ή βλάβες στις υποδομές της σχολικής μονάδας.

ΔΠΕ Λάρισας

Αποτελέσματα των δωρεάν τεστ μοριακής ανίχνευσης κορωνοϊού (PCR test) της Εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σας ενημερώνει ότι τα αποτελέσματα των δωρεάν τεστ μοριακής ανίχνευσης κορωνοϊού (PCR test), που έγιναν στο χώρο της Σκεπαστής αγοράς Νεάπολης, την Κυριακή 28/2/2021, για την Εκπαιδευτική κοινότητα έχουν ως εξής:

Θετικά βρέθηκαν πέντε (5) δείγματα Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τρία (3) δείγματα Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ένα (1) εκτός Εκπαιδευτικής κοινότητας, οι οποίοι και ενημερώθηκαν άμεσα τηλεφωνικά.

Για τα υπόλοιπα αρνητικά δείγματα επισημαίνεται ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση.

Δ/νση Π.Ε. Λάρισας