Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στα Γραφεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας (Δήμητρας και Γαριβάλδη 10 -1ος όροφος) από 06-07-2015 μέχρι 15-07-2015 ωράριο εργασίας δημοσίων υπηρεσιών αυτοπροσώπως και όχι ταχυδρομικά.
Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας στον κ. Χατζή Δημήτριο, τηλ. 2410251413