Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης την Παρασκευή 8 Ιανουρίου 2021.

Δείτε εδώ τον πίνακα με τις τοποθετήσεις ΠΕ70, ΠΕ60 παράλληλης στήριξης.

Δείτε εδώ τον πίνακα με τις τοποθετήσεις ΠΕ70 Τ.Υ. - ΖΕΠ.

Δείτε εδώ τον πίνακα με τις τοποθετήσεις ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ - ΤΕ.

Δείτε εδώ τον πίνακα με τις τοποθετήσεις ΠΕ06 ΓΕΝΙΚΗΣ.